Op zaterdag 4 maart vond de tweede bijeenkomst van het Burgerberaad Zorg Zeeland plaats. Tijdens deze Inwonerwerkplaats startten de deelnemers met het uitwerken van de onderwerpen tot concrete voorstellen. Deze Inwonerwerkplaats was de eerste van in totaal drie Inwonerwerkplaatsen.

Veel mensen die bij de Inwonertop op 11 februari waren, gaven zich op voor het tweede onderdeel van het Burgerberaad Zorg Zeeland: de Inwonerwerkplaatsen. Met meer dan 140 deelnemers die elkaar herkenden van de Inwonertop was de sfeer al snel goed. Vol nieuwe energie en met zin om weer aan de slag te gaan, zocht iedereen een plekje. Als terugblik op de vorige bijeenkomst bekeek men de video van de Inwonertop en vroeg de dagvoorzitter ‘Hoe zat het ook alweer?’. Een van de deelnemers antwoordde: “Ik ben verwachtingsvol.

Het is fijn dat een grote groep mensen wil meepraten. Het risico is wel dat er maar weinig op papier komt. Ik hoop dat iedereen zich positief, constructief en meedenkend wil opstellen en voor Zeeland gaat en niet voor zichzelf.”

Stoelendans

Om te voorkomen dat er te grote of juist te kleine Inwonergroepen ontstonden, konden de kleine groepen aangeven of ze extra deelnemers wensten. De deelnemers van de grote groepen kregen de mogelijkheid over te stappen naar een onderwerp met minder deelnemers als dat onderwerp hen ook aansprak. Dat veroorzaakte veel beweging. Na een korte stoelendans zaten alle deelnemers aan de tafel met het onderwerp van hun keuze.

Een aantal onderwerpen is opgeheven of samengevoegd en daarmee staan de onderwerpen die uitgewerkt worden tot voorstellen nu vast. De lijst met onderwerpen is te vinden op www.denkmeezorgzeeland.nl/actueel/nieuws/.

Inwonergroep met eigen opdracht

Per Inwonergroep is er een voorzitter en een digitale kartrekker gekozen. De een begeleidt het proces, de ander zorgt voor de verbinding met het online participatieplatform Denk Mee Zorg Zeeland. Iedere Inwonergroep heeft zijn eigen opdracht bepaald door de volgende zin af te maken: “Tijdens de Inwonerraad Zorg Zeeland op 3 juni stellen we voor om…”. De opdracht kan bestaan uit één of meerdere voorstellen, die keuze is aan de groep zelf.

Tijdens een uitwisseling van deelnemers tussen twee Inwonergroepen vertelden ze elkaar over hun voorstellen, plannen en ideeën. Met de nodige feedback op zak keerde iedereen weer terug naar zijn eigen tafel. De plannen werden nog wat aangescherpt en de Inwonergroepen overlegden met welke expert ze willen spreken tijdens de volgende Inwonerwerkplaats op 1 april om meer te leren over het onderwerp.

Keuze expert is moeilijk

Voor Edwin Torn Broers, voorzitter van de Inwonergroep Innovatie, is het vooral belangrijk “om het voorstel concreet te maken, zodat er daadwerkelijk een klein stapje gezet kan worden.” Deze Inwonergroep weet nog niet welke expert ze voor 1 april uitnodigen. “Als je aan innovatie denkt, dan denk je aan de ene kant aan technologie en aan de andere kant aan sociale innovaties. De techniek is er, dat is een gegeven. Waar het ons om gaat is: hoe kun je, op wat voor manier dan ook, met de bestaande techniek meer aandacht, bereikbaarheid en maatwerk faciliteren voor de zorgvrager? Hoe kun je techniek zodanig inzetten dat we kunnen voldoen aan de zorgvraag die op ons afkomt? Daar moet onze expert iets over kunnen vertellen”, aldus Edwin.

Ook Lisalotte Minnema, voorzitter van de Inwonergroep Kleinschaligheid, geeft aan dat haar groep nog geen idee heeft welke expert ze willen uitnodigen. Ze zegt: “Wij hebben een aantal onderwerpen bedacht, waaronder dementie, buurtgezinnen, pleeggezinnen, jong en oud combineren en zorg en welzijn combineren, waar we informatie over gaan verzamelen. Maar ik begreep net dat we binnen een week moeten doorgeven welke expert we willen spreken, dat wordt nog een uitdaging.”

Denk mee over de zorg in Zeeland

Als inwoner van Zeeland ben je welkom om mee te denken en mee te praten over de zorg in Zeeland. Volg de Inwonergroepen op www.denkmeezorgzeeland.nl/meepraten. Tips of suggesties voor een Inwonergroep kun je delen op dit participatieplatform.

Meer over de Inwonertop

Wil je meer weten over de Inwonertop op 11 februari? Lees dan het artikel Succesvolle start Burgerberaad Zorg Zeeland