Maandag 22 mei was de laatste in een reeks ‘Training Positieve Gezondheid en gesprekken voeren’ voor Zeeuwse professionals. De Zeeuwse Zorg Coalitie vroeg IPH-trainer Cinthya Vaal deelnemers te trainen in het begeleiden en het toepassen van de principes van Positieve Gezondheid. Dit om hun vaardigheden te vergroten en om zichzelf én anderen bewust te maken van het effect van de kracht van positieve psychologie en gezondheid. Zo kregen ze manieren aangereikt om positieve gezondheid in hun eigen (werk)omgeving te helpen bevorderen…Een waardevolle investering in zichzelf en hun werkomgeving. Maar hoe reageren ze na afloop? Zijn ze nog even enthousiast als ze begonnen? En hoe zijn ze van plan het gedachtengoed uit te dragen? We vroegen het. Uit de reacties blijkt dat we er in ieder geval weer nieuwe ambassadeurs bijhebben om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid in Zeeland te helpen verspreiden!

Leer mee en draag zo bij aan het gezond houden van Zeeland én de Zeeuwse zorg

“Dat Positieve Gezondheid focust op het versterken van individuele leef- en gezondheidskeuzes en het bevorderen van veerkracht, was in deze training goed zichtbaar. Deelnemers bleven dicht bij zichzelf en hebben met behulp van methodes als het spinnenweb allemaal stappen gezet die hen persoonlijk én in hun werk gaan helpen.  Bijvoorbeeld hoe je goede gesprekken voert en hoe je anderen kunt inspireren om positieve veranderingen aan te brengen in werk en leven. Deelnemers hebben geleerd om soms even te vertragen en zichzelf en anderen de vraag te leren stellen: ‘Wat heb je zelf nodig?’ Het gedachtengoed uitdragen betekent immers ook practice what you preach”, vertelt Cinthya.  Haar co-trainer Lindy Priester beaamt dit. “Deelnemers hebben echt een reis gemaakt.”

Ongetwijfeld gaan ze anderen besmetten met dit zeer positieve reisvirus. Dat dat al gebeurt, beamen de vier deelnemers van de organisatie Eilandzorg. Luscha Huyssen (zorgbemiddelaar), Yvonne Goudzwaard (manager intramurale zorg), Elzemieke van Hunnik (manager extramurale zorg) en Cindy Saman (zorgcoördinator). “Wij willen echt dé PG-ambassadeurs worden voor onze organisatie. Scholing staat al in ons jaarplan, maar verdient nog meer aandacht. Ons eerste doel is collega’s en bewoners op verschillende verrassende manieren laten zien en ervaren wat Positieve Gezondheid kan betekenen in je werk en je leven.

Dat begint met kennis delen en de dimensies van Positieve Gezondheid uit het spinnenweb. Of kijken hoe je hiermee omgaat in voortgangsgesprekken. Of als zorgbemiddelaar niet alleen denken vanuit ziek zijn en zorg, maar vanuit ‘wat is nu écht belangrijk’, dus ook veel meer toe naar welbevinden.” …En terwijl we op zoek zijn naar een quote, merken de dames dat ze bruisen van de goede ideeën en graag nog even zouden willen doorgaan. “Als het gaat om Positieve Gezondheid ga je nog veel meer van ons horen! Onze collega’s en bewoners zeker!”, aldus de Eilandzorg-deelnemers.

Al even enthousiast is leefstijlcoach Tom Erpelink. “Ik ben dankbaar. Ik kan hier in mijn werk mensen op een hele positieve inspirerende manier waarbij ze zelf de regie hebben mee aan het werk laten gaan.”

Andere reacties die we tijdens de uitreiking van de certificaten horen zijn: “Geïnspireerd om dit nog beter op anderen over te brengen; dit maakt je vrolijk en gun je iedereen; we hebben kunnen leren om te faciliteren; nu samen verder; mooi om jezelf tegen te komen én nu ook anderen anders te laten denken en werken; veiligheid en inspiratie, ik ga deze groep missen; samen komen we verder; enthousiast om door te gaan en dit op anderen over te brengen.”

Vincent Kouwen van Viazorg voegt er nog aan toe: “Om in de beeldspraak te blijven…De één noemt deze training een reis. Ik noem het een kapstok om onze kennis over Positieve Gezondheid aan op te hangen en over te brengen op anderen. We staan samen voor een beweging die we op gang kunnen brengen en kunnen houden.”

Daarnaast gaven deelnemers aan, hiermee een mooi netwerk opgebouwd te hebben om hun kennis en ervaringen uit te kunnen wisselen om zo van elkaar te leren. Wij hopen uiteraard dat ze dit blijven doen en blijven de deelnemers, met hun toestemming, op social media graag volgen. De deelnemers van Eilandzorg hebben alvast toegezegd ons als PG-ambassadeurs graag een update te willen geven. Houd hen, de nieuwsbrieven en ons LinkedIn account dus goed in de gaten!

Heb je zelf een verhaal of ervaring die je wilt delen of wil je van elkaar leren? Kijk dan ook zeker op de deelplaats positieve gezondheid op 1 sociaal domein.

Inschrijven voor een training of benieuwd wat er op de agenda staat voor positieve gezondheid (bijvoorbeeld een gratis ervaringsdag op woensdag 5 juli!), kijk eens op https://www.zeeuwsezorgcoalitie.nl/themas/positieve-gezondheid/. Of neem voor vragen, het delen van verhalen en ideeën contact op met Ilja van den Bos, Kwartiermaker Positieve Gezondheid van de Zeeuwse Zorg Coalitie

Trainingen en bijeenkomsten bieden ook mogelijkheden voor netwerken en het uitwisselen van ervaringen met andere professionals die geïnteresseerd zijn in positieve gezondheid. Dus tot ziens? En zegt het voort!