De Zeeuwse Zorg Coalitie is op zoek naar een excellente programmadirecteur voor 24 uur per week. Heb jij ervaring met het coördineren van complexe, meerlaagse verandertrajecten, heb je een voelspriet voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kan jij het verschil maken in het toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar houden van de zorg voor de inwoners van Zeeland? Dan zijn we op zoek naar jou!

Zeeuwse Zorg Coalitie

Om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden en daarmee de leefbaarheid voor de Zeeuwen te borgen, heeft een groot aantal partijen (65+) binnen het medisch en sociaal domein de krachten gebundeld in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Met de overtuiging: we moeten over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken voor slimmere oplossingen. Het belang van de inwoners van Zeeland staat voorop.

Regionaal maatwerk

Zeeland kampt met vergrijzing en ontgroening. Toegankelijke zorg is daardoor in de toekomst niet vanzelfsprekend. Personeelstekorten, een toename van het aantal kwetsbare ouderen, lange aanrijtijden voor acute zorg. Het zijn voorbeelden van uitdagingen waar de Zeeuwse zorg meer en meer tegenaan loopt. Tenminste, als we niets doen. Want het kán anders in Zeeland. De Zeeuwse Zorg Coalitie werkt samen aan oplossingen vanuit het geloof dat regionaal maatwerk de sleutel is tot het toegankelijk houden van de zorg. Meer weten? Bekijk zeeuwsezorgcoalitie.nl/over-ons/

Impactvolle zorgtransitie

De programmadirecteur vervult een cruciale positie in een van de meest impactvolle zorgtransformatie van Nederland. Hij/zij maakt hét verschil voor inwoners en de samenleving in Zeeland. De Zeeuwse Zorg Coalitie is uniek, zowel in samenstelling als in omvang. Zeeland loopt voorop in provinciebrede netwerksamenwerking, inwonerparticipatie (met bijvoorbeeld het Inwonerakkoord Zorg Zeeland) en het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg. Samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond. En daarin heeft de programmadirecteur een sleutelpositie.

Taken en verantwoordelijkheden

De programmadirecteur geeft uitvoering aan het goedgekeurde transformatieplan voor Zeeland onder andere gefinancierd met IZA-middelen. Hij/zij monitort de voortgang en signaleert knelpunten. Daarbij werkt de programmadirecteur nauw samen met de onafhankelijk voorzitter, portefeuillehouders, themaleiders en de programmaorganisatie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Hij/zij geeft hiërarchisch en soms inhoudelijk leiding aan de programmaorganisatie en is de verbindende factor tussen de verschillende transitiethema’s en overlegvormen. De programmadirecteur zorgt voor gedragen besluitvorming, verbinding en samenwerking, geeft feedback en stuurt bij waar nodig, in overleg met portefeuillehouder of voorzitter. Kortom, de programmadirecteur:

 • geeft leiding aan de programmaorganisatie van de Zeeuwse Zorg Coalitie: een (deels nog zelf te vormen) slagvaardig team dat de uitvoeringsagenda programmatisch stimuleert en faciliteert;
 • borgt en bewaakt afspraken en interventies en geeft vorm aan het leren, monitoren en evalueren en bijstellen/uitbouwen van de meerjarige aanpak;
 • is in de dagelijkse gang van zaken het eerste aanspreekpunt voor de themaleiders en portefeuillehouders van de diverse projecten. Zet in afstemming met de portefeuillehouders aan tot gezamenlijke actie en heeft daarbij een coördinerende rol;
 • is voorzitter van het themaleidersoverleg en zorgt voor de voorbereiding van deze bijeenkomsten;
 • bereidt in afstemming met de themaleiders de kwartaal- en halfjaarbijeenkomsten voor waar de resultaten van de Zeeuwse transformatie met bestuurders en financiers worden geëvalueerd;
 • bereidt de kwartaalbijeenkomsten voor waar alle 65+ (lokale) bestuurders van de Zeeuwse Zorg Coalitie bijeenkomen;
 • voert met de direct betrokkenen een actief omgevings-/stakeholdermanagement en zorgt voor een stevig netwerk met deze individuen en organisaties.

Profiel

Wij zoeken een A-level programmadirecteur met de volgende ervaringen en capaciteiten. Hij/zij:

 • heeft ruime ervaring met het aansturen van complexe programma’s en verandertrajecten (senior+ profiel);
 • heeft oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en belangen, met waar nodig een verbindende rol;
 • is een stevige persoonlijkheid met daadkracht om bestuurders aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en activiteiten, die de rug recht houdt en stevig staat voor de toegankelijkheid van zorg voor Zeeuwen;
 • heeft een planmatige en resultaatgerichte werkwijze om de ontwikkeling en executie van een complexe regionale transformatie tot een succes te maken;
 • is zelfsturend, koersvast met lange termijndoelen voor ogen: kan van soll terugdenken om er vanuit ist te komen;
 • is gedreven door het maatschappelijke belang dat hij/zij dient;
 • heeft aantoonbare affiniteit en trackrecord met complexe, meerlaagse verandervraagstukken en -trajecten;
 • kan buiten de gebaande kaders denken en waar nodig oplossingen voor knelpunten in wet- en regelgeving en beleid initiëren;
 • is hands off als mogelijk, hands on als noodzakelijk.

Wat bieden wij

Een marktconform salaris en een (arbeids)overeenkomst voor de duur van twee jaar, met een optie voor tot twee jaar verlengen.

Meer weten?

Het regiobeeld en -plan Zeeuwse Zorg Coalitie vind je hier. Meer informatie over projecten en deelnemers vind je op zeeuwsezorgcoalitie.nl. Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Peter Bennemeer, onafhankelijk voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie via r.deij@viazorg.nl en telefoonnummer 0113-250073 (Rianne Deij, HRM adviseur).

Solliciteren

Solliciteren kan door je CV met motivatie per mail te versturen naar info@viazorg.nl of door op de Solliciteer button te klikken onderaan deze vacature pagina op zz.nl.

Einddatum: woensdag 28 februari 2024