De Zeeuwse Zorg Coalitie is opgericht om de zorg toegankelijk te houden voor alle inwoners van Zeeland. Dat doen we vóór hen, maar nog liever mét hen. De Zeeuwen betrekken bij onze acties en projecten is dan ook van cruciaal belang voor succes . Op dit moment maakt de Zeeuwse Zorg Coalitie een plan, in nauwe afstemming met vertegenwoordigers van de Zeeuwse inwoners  – waaronder natuurlijk ook cliënten en patiënten – over de wijze waarop zij actief betrokken worden.  

Denk mee

Heb je ideeën over de wijze waarop we deze actieve betrokkenheid vorm kunnen geven? Neem dan contact op via info@zeeuwsezorgcoalitie.nl of via het contactformulier.