Zorg toegankelijk houden voor en met alle inwoners van Zeeland. Dat is de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie. De Zeeuwen betrekken bij onze acties en projecten is daarbij van cruciaal belang voor succes. Een van de manieren waarop we dat doen is het organiseren van het Burgerberaad Zorg Zeeland.

Wat is het Burgerberaad Zorg Zeeland?

Het Burgerberaad Zorg Zeeland is een beraad dat bestaat uit meerdere bijeenkomsten, waarin inwoners, ambtenaren en politici, professionals in zorg, welzijn en onderwijs en vrijdenkers met elkaar in gesprek gaan. Het geeft hen samen zeggenschap over thema’s die hun leven raken.

Van Inwonertop tot Inwonerakkoord

  1. Er wordt gestart met een Inwonertop Zorg Zeeland. Van de deelnemers zijn 62,5 procent gelote inwoners, 12,5 procent politici/ambtenaren, 12,5 procent professionals in zorg, welzijn en onderwijs en 12,5 procent vrijdenkers. Daar wordt de agenda bepaald voor het verdere traject. Er wordt in die bijeenkomst gezocht naar wat de deelnemers gemeenschappelijk hebben. Deelnemers stellen een lijst met voorstellen samen.
  2. Tijdens Inwonerwerkplaatsen Zorg Zeeland worden de gemeenschappelijk voorstellen verder uitgewerkt. De deelnemers laten zich informeren door experts en inspiratoren en betrekken hun netwerk bij de uitwerking. Er vindt een uitgebreide uitwisseling plaats tussen de deelnemers over de uitgewerkte inhoud van de voorstellen.
  3. Alle deelnemers (uit de Inwonertop Zorg Zeeland) hebben stemrecht en beslissen mee tijdens de Inwonerraad Zorg Zeeland. De voorstellen met meer dan 50% van de stemmen komen in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland terecht. Het Inwonerakkoord wordt aangeboden aan de Zeeuwse Zorg Coalitie en alle partners met het verzoek dit uit te voeren, dan wel aan te geven waarom delen wel of niet uitgevoerd worden.
  4. Tot slot wordt er een Klankbordgroep Zorg Zeeland ingesteld. Dit is een afvaardiging van de deelnemers. Zij fungeren als klankbordgroep voor beleidsmakers en anderen die invulling geven aan het Inwonerakkoord Zorg Zeeland.

Zeeland, Denk mee

Naast het organiseren van het Burgerberaad Zorg Zeeland bestaat er een online platform om mee te denken over de zorg in Zeeland: www.denkmeezorgzeeland.nl. Het platform is een online plek waar alle inwoners van Zeeland en partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie op een gelijkwaardige manier samenwerken. Een plek waar inwoners meepraten en -denken over oplossingen voor toekomstbestendige zorg. Ze kunnen vragen stellen, hun mening geven en ideeën delen. Door actief te zijn op het platform blijven inwoners, net als bij het burgerberaad, betrokken bij en hebben zij invloed op de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg.

Heb je vragen over het Burgerberaad Zorg Zeeland? Neem dan contact op via info@denkmeezorgzeeland.nl of via het contactformulier.