Als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen is stevig in Zeeland geïnvesteerd. Dit gebeurde in de vorm van een samenhangend pakket aan maatregelen onder de naam ‘Wind in de Zeilen’ met als doel de sociaaleconomische positie en het vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland te versterken. De Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) is onderdeel van dit pakket. De investering heeft er letterlijk en figuurlijk voor gezorgd dat de Zeeuwse zorg de wind in de zeilen heeft gekregen.

Voorbeeld in regionale samenwerking

Om de dreigende zorgkloof op te lossen moet de zorg fundamenteel veranderen. Daar heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie in Zeeland -mede dankzij de Wind in de Zeilen middelen- de afgelopen jaren een uitstekende uitgangspositie voor gecreëerd. Zeeland is op veel vlakken voorloper in de aanpak van vraagstukken in regionale samenwerking in de zorg. Daarmee kan de toegankelijkheid, kwaliteit én betaalbaarheid van zorg geborgd worden.

Resultaten

De afgelopen jaren heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie hard gewerkt. Zo is veel vóór en mét de inwoners van Zeeland gerealiseerd. We bouwden een netwerksamenwerking en startten meerdere programma’s, zoals integrale ouderenzorg, inwonerparticipatie en Positieve Gezondheid. Inwoners, zorg- en hulpverleners, projectleiders en (lokale) bestuurders zijn aan de slag, gestimuleerd en ondersteund door de Zeeuwse Zorg Coalitie. Schouder-aan-schouder met iedereen die hart heeft voor de zorg in Zeeland. Met allemaal datzelfde doel voor ogen: samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond.

Burgerberaad Zorg Zeeland

Voorwaarde voor goede, toekomstbestendige zorg en ondersteuning is dat deze aansluit bij de wensen van inwoners. Om die reden is op initiatief van de Zeeuwse Zorg Coalitie, als eerste in Nederland, in Zeeland een burgerberaad over de zorg georganiseerd. Op 3 juni 2023 bood het Burgerberaad Zorg Zeeland een inwonerakkoord met 85 door henzelf bedachte plannen aan de Zeeuwse Zorg Coalitie aan.

Door de ‘Wind in de Zeilen’- middelen heeft Zeeland de basis kunnen leggen voor gezonde Zeeuwen én gezonde Zeeuwse zorg. Daar wordt de komende jaren op voortgebouwd.