Ziekenhuis ZorgSaam wil heup- en kniepatiënten automatisch toevoegen in de MyMobility app. Dit gaan ze doen door een koppeling te maken tussen het elektronisch patiëntendossier en de app. Door het automatisch overnemen van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier worden overtypfouten voorkomen. Orthopedieverpleegkundigen voeren nu dagelijks administratieve handelingen uit om patiënten handmatig in te voeren in de MyMobility app. Door dit proces te automatiseren vermindert de administratieve last voor de verpleegkundigen.