Door een tekort aan geschoold thuiszorgpersoneel blijven kinderen langer dan nodig in het ziekenhuis. Om dit probleem op te lossen gaat Adrz verpleegkundigen van de kinderafdeling, naast hun functie in het ziekenhuis, detacheren naar thuiszorgorganisaties (Vivre) om thuiszorg te bieden. Er loopt inmiddels een pilot van een half jaar om te testen of deze oplossing werkt voor kinderen met een bepaalde zorgbehoefte. Als deze pilot slaagt kan de oplossing worden uitgebreid naar andere patiëntgroepen.

Verpleegkundigen zien dit als een verrijking van hun vak en zijn bereid naast hun standaard aanstelling in het ziekenhuis extra uren gedetacheerd te werken in de thuiszorg. Door de kinderthuiszorg anders te organiseren zijn de kinderen sneller terug in hun vertrouwde thuisomgeving en krijgen ze zorg van verpleegkundigen die hun (medische situatie) goed kennen. Ook nemen de werklast en zorgkosten per patiënt af door kortere opnameduur en wordt de inzetbaarheid van ziekenhuisverpleegkundigen vergroot.

Lees ook het nieuwsartikel: Samenwerking Vivre kinderthuiszorg en Adrz houdt kinderen uit het ziekenhuis