Op de afdeling radiologie van ZorgSaam helpt een Artificial Intelligence-tool op basis van (bucky)foto’s te beoordelen of er een botbreuk is of niet. Vanaf een bepaalde waarde van zekerheid is beoordeling door radioloog niet nodig en kan de patiënt direct behandeld worden. Door dit extra paar ‘ogen’ neemt de werkdruk voor radiologen af en hebben SEH/HAP artsen sneller een beoordeling. Zo neemt de toegankelijkheid van de zorg toe en ontvangt de patiënt tijdig de juiste zorg.

Lees meer over deze AI-tool in het nieuwsbericht: Articifial intelligence op de afdeling radiologie