Samenwerking en vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen

Bij het ouder worden kan het welzijn en de gezondheid van mensen afnemen en daarmee de kwetsbaarheid toenemen. Door een kwetsbare oudere eerder en proactief in beeld te hebben, kan passende ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en wonen ervoor zorgen dat ouderen langer zelfredzaam kunnen blijven.

Kwalitatief goede en passende zorg

Voor het eerder en proactief in beeld hebben van de kwetsbaarheid van ouderen is samenwerking tussen de betrokken zorg- en welzijnspartijen een noodzakelijke voorwaarde. Door een optimale afstemming van de zorg tussen zorgprofessionals wordt een bijdrage geleverd aan een kwalitatief goede en bij de wensen/behoeften van ouderen aansluitende zorg. Zo kunnen zorgprofessionals samen zorgen voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.

De focus in dit project:

  • Structurele samenwerkingsafspraken maken met relevante zorgprofessionals over de gehele keten van ondersteuning en zorg aan ouderen in een kwetsbare positie.
  • Afspraken over de wijze waarop vroegsignalering van kwetsbare ouderen plaatsvindt.
  • Zo veel mogelijk eenvoud en eenduidigheid in de zorgprocessen van aanbieders uit één sector.
  • Onderzoeken of en welke mogelijkheden er zijn om informatie over patiënten op een makkelijke en veilige manier online met elkaar uit te kunnen wisselen.
  • Implementeren en borgen van de gemaakte procesafspraken.
  • Implementeren en borgen van de mogelijkheid tot digitale informatie-uitwisseling.

Handreiking vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen in Zeeland

Het project is inmiddels afgerond door het opleveren van de Handreiking vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen in Zeeland. Hierin is meer te lezen over het belang van het project en de samenwerking tussen medisch en sociaal domein. De handreiking biedt gemeenten en (zorg)organisaties praktische handvatten om vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen vorm te geven in de lokale context in Zeeland. Naast de uitgebreide handreiking is er een infographic van het stappenplan uit de handreiking gemaakt. De infographic beschrijft 9 belangrijke stappen in het proces naar succesvolle vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen.

Infographic handreiking vroegsignalering kwetsbaarheid bij ouderen in Zeeland

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit project of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.