In dit drieluik vertellen een revalidant, fysiotherapeut en zorgmanager over een hartrevalidatie casus bij Revant. Elke persoon uit dit verhaal heeft zijn of haar eigen ervaring en kijk op de manier waarop het toepassen van Positieve Gezondheid van toegevoegde waarde is. Lees hier deel 2: het verhaal van fysiotherapeut Glenn van Oosten.

“Mensen kunnen verrassend veel”

“Als iemand ontdekt hoe hij zelf de touwtjes in handen heeft om een waardevol leven te leiden, is de revalidatie geslaagd”, zegt fysiotherapeut Glenn van Oosten. Hij is behandelaar in het programma ‘hart 2.0’ bij Revant medisch specialistische revalidatie. “Dat past helemaal bij de huidige visie op gezondheid.”

“Gezondheid is méér is dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is het vermogen om je aan te passen aan de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in je leven. Tijdens mijn opleiding maakte ik al kennis met de ideeën van Machteld Huber over positieve gezondheid. Het gaat over het individu en hoe hij of zij in het leven staat. Welke antwoorden vindt iemand op vragen die spelen na een cardiovasculair incident. Als behandelaars hebben we verschillende aandachtspunten. Als fysiotherapeut kijk ik naar de mens zijn gedrag in relatie tot fysieke problematiek.

Het hele team met onder meer de ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog en arts kijken naar de revalidant en hoe die zijn of haar doel kan bereiken. Op basis van de informatie die we de patiënt geven, krijgt deze meer grip op de eigen situatie. Door te bewegen ontdekt iemand wat er fysiek goed gaat, dat blijkt vaak verrassend veel te zijn. Bewegen is goed voor iemands vitaliteit, maar ook voor de mentale gesteldheid en sporten heeft zeker een sociaal aspect. Mensen die een hartstilstand of -infarct hebben gehad kunnen ook last krijgen van stress of stemmingswisselingen. Een maatschappelijk werker of psycholoog kan revalidanten daarmee helpen.”

“Vanuit Revant informeren we na afloop van het revalidatietraject de cardioloog en huisarts van de revalidant over de mogelijkheden die iemand heeft gevonden om zelf met zijn eigen uitdagingen om te gaan.”

Lees ook deel 1 van dit drieluik met het verhaal van hartpatiënt en revalidant Edwin Hop en deel 3 waarin zorgmanager Quanita Aerts aan het woord is.