Advance Care Planning; vroegtijdige zorgplanning

Advance care planning (ACP), ofwel vroegtijdige zorgplanning, stelt mensen in staat om:

  • doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg,
  • deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners,
  • en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien (Rietjens et al. 2018).

We willen graag  dat de zorg en ondersteuning past bij de wensen en behoeften van ouderen in een kwetsbare positie. Hiermee krijgt de patiënt meer regie over de eigen situatie en voorkomen we overbodige en onnodige zorg.

De focus in dit project:

  • Afspraken maken met zorgprofessionals over het voeren van ACP gesprekken.
  • Achterhalen wat deze zorgprofessionals nodig hebben om deze gesprekken te kunnen voeren.
  • Het organiseren van deze randvoorwaarden, bijvoorbeeld met scholing.
  • Het implementeren en borgen van de gemaakte afspraken en werkwijzen.
  • Onderzoeken hoe de uitkomsten van ACP-gesprekken vastgelegd kunnen worden zodat ze op ieder moment – en ook op verzoek van de kwetsbare oudere of zijn/haar mantelzorger - inzichtelijk zijn voor en aangepast kunnen worden door de betrokken professionals. Ook tijdens weekenden, avonden, nachten en bij crises op de huisartsenpost, ambulance en SEH.

Implementatie

Om zorgprofessionals handvatten te bieden voor het starten en voeren van ACP gesprekken en het vastleggen van de uitkomsten hiervan is er een e-learning ontwikkeld. Wil je meer informatie over de e-learning ACP of wil je ACP implementeren in jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de ACP toolbox en neem contact op met de projectorganisatie. Contactgegevens vind je ook in deze toolbox.

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit project of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.