Eén coördinatiepunt voor acute bedden in Zeeuws-Vlaanderen

Er gebeurt heel veel in Zeeland op het gebied van zorg. De Zeeuwse Zorg Coalitie kijkt natuurlijk naar lopende initiatieven. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ervaringen van het regionaal coördinatiepunt bedden voor acute opnames in een verpleeghuis in Zeeuws-Vlaanderen. Digna Speelman (zorgmakelaar bij ZorgSaam) en Erwin Maas (teamleider zorgservice en zorgadvies SVRZ) zijn vanaf het begin betrokken bij dit coördinatiepunt, waar de huisartsen, de SEH, artsen in het ziekenhuis en HAP terechtkunnen. 

Wat doet het coördinatiepunt?

Digna werkt bij het zorgadviespunt in Terneuzen. Het zorgadviespunt is voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen die diverse zorgvragen hebben over bijvoorbeeld thuiszorg, hulpmiddelen of wachtlijsten. Sinds het najaar van 2020 is het zorgadviespunt ook ingericht om telefoontjes van huisartsen en andere verwijzers te ontvangen over toeleiding naar een bed.

Digna: “Voordat er één coördinatiepunt was, moesten de verwijzers de verschillende huizen in Zeeuws-Vlaanderen bellen. Gisteren belde er een huisarts. Hij belde voor het eerst en hij was positief verrast dat er via dit ene nummer gezocht werd naar een geschikt bed in heel Zeeuws-Vlaanderen. 
Wanneer er gebeld wordt, vragen wij wat de reden is dat het thuis niet meer gaat. Gaat het om een medische reden of ontbreekt mantelzorg? Wat is er thuis qua zorg ingezet? Welke mogelijkheden zijn er thuis nog? De specialist ouderengeneeskunde trieert, vaak in overleg met de verwijzer, de casus en beoordeelt dan welke indicatie (welk soort bed) passend is.”  

Regionaal samenwerken is de oplossing

Erwin Maas is onder andere verantwoordelijk voor zorgadvies voor verwijzers bij SVRZ. Hij heeft samen met ZorgSaam het initiatief genomen voor dit centrale coördinatiepunt. Hij was ook betrokken bij de opzet van het regionale coördinatiepunt voor COVID-bedden voor heel Zeeland.

Erwin: “We hebben in deze periode gemerkt dat we regionaal (in heel Zeeland) kunnen samenwerken. Voor de coronacrisis en de invoering van het regionaal coördinatiepunt in Zeeuws-Vlaanderen, hielden we de geplande bedden bij SVRZ bij op een whiteboard. Nu gaat dit digitaal. Er zijn natuurlijk nog verbeteringen in de digitale uitwisseling mogelijk, maar de basis is gelegd. De volgende uitdaging zal zijn om de systemen van de verschillende VVT-instellingen op elkaar aan te laten sluiten. Wanneer dit niet mogelijk is, moeten we wellicht overgaan naar een gezamenlijk systeem, waar we in een oogopslag het totale overzicht hebben van alle bedden in Zeeland.” 

Eén coördinatiepunt voor heel Zeeland: natuurlijk!

Digna en Erwin zijn positief gestemd over één regionaal coördinatiepunt voor heel Zeeland. Erwin maakt ook deel uit van het projectteam ‘Eén coördinatiepunt voor de juiste zorg (het juiste bed)’ van het thema zorg en ondersteuning van ouderen van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

“Door samenwerking leren collega’s van onder en boven de Westerschelde, van verschillende organisaties, elkaar goed kennen. Het gemeenschappelijke belang: de gezondheid van de Zeeuw en gemak voor de zorgprofessionals wordt door iedereen als het belangrijkst ervaren. Ik ben ervan overtuigd dat we een succesvol Zeeuws coördinatiepunt voor bedden kunnen realiseren”, zegt Erwin.
Digna: “Door deze coronatijd hebben we veel digitaal gewerkt en dat ging en gaat nog steeds goed. Direct contact met je collega’s blijft belangrijk voor overleg, voor de sociale interactie en het is prettig om onderling te sparren. Het lijkt mij absoluut positief dat er juist één digitaal overzicht komt van de beschikbare bedden in heel Zeeland. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeur van de client met betrekking tot de plaats van opname. Wij slagen daar goed in, omdat we de huizen kennen. Maar helaas is niet altijd het ideale bed voor de cliënt beschikbaar. 

Sneller geholpen

Ze zijn allebei zeer goed te spreken over dit initiatief. Het lijkt al zo lang geleden dat verwijzers alle VVT-instellingen moesten bellen voor een beschikbaar bed. Dit gebeurt nog steeds, maar in Zeeuws-Vlaanderen begint nu het besef te komen dat dit ook via één telefoonnummer kan. Het scheelt veel tijd voor iedereen en de Zeeuw wordt veel sneller geholpen.
Meer informatie over het Coördinatiepunt is hier te vinden 

Ouderenzorg is één van de thema’s van de Zeeuwse Zorg Coalitie

De Zeeuwse Zorg Coalitie zoekt naar mogelijkheden om de aansluiting tussen het aanbod van zorg en de behoeften en wensen van ouderen te verbeteren en zet in op vroegsignalering en preventie. Betere samenwerking in de hele zorgketen zorgt ervoor dat de behoeften van ouderen eerder in beeld komen en er direct passende zorg en ondersteuning geboden kan worden. We kijken ook vooruit, om voorbereid te zijn op veranderingen in de gezondheid van ouderen en crisissituaties te voorkomen. Ouderen blijven zo langer zelfredzaam en zijn beter in staat zelf de regie te houden. We zetten ons ook in voor ondersteuning van mantelzorgers. Het thema Zorg en ondersteuning van ouderen kent drie programmalijnen:

Coördinatie van het juiste bed voor de oudere in een kwetsbare positie

Het doel van één coördinatiepunt voor de juiste zorg voor heel Zeeland is het ontwikkelen en implementeren van één Zeeuws coördinatiepunt: één loket, 24/7 bereikbaar om het proces van toeleiding naar een passend bed (ELV, GRZ en WLZ-crisis bedden) voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Hiermee worden de zorgprofessionals ontlast en kan de patiënt sneller worden toegeleid naar het juiste bed. Net zoals in Zeeuws-Vlaanderen.
Meer informatie over het project ‘Coördinatie juiste bed…’ is hier te vinden