De zorg en ondersteuning van ouderen in Zeeland kan én moet beter. In onze provincie wonen steeds meer ouderen langer zelfstandig. Met het ouder worden, groeit de vraag naar zorg. Tegelijkertijd zien we dat er minder mantelzorgers beschikbaar zijn en de zorg niet altijd goed aansluit op de behoeften en wensen van ouderen.

We kijken vooruit

De Zeeuwse Zorg Coalitie zoekt naar mogelijkheden om die aansluiting te verbeteren en zet in op vroegsignalering en preventie. Betere samenwerking in de hele zorgketen zorgt ervoor dat de behoeften van ouderen eerder in beeld komen en er direct passende zorg en ondersteuning geboden kan worden. We kijken ook vooruit, om voorbereid te zijn op veranderingen in de gezondheid van ouderen en crisissituaties te voorkomen. Ouderen blijven zo langer zelfredzaam en zijn beter in staat zelf de regie te houden. We zetten ons ook in voor ondersteuning van mantelzorgers.

Meer samenwerken en informatie uitwisselen

Het versterken van de samenwerking en goede informatie-uitwisseling tussen verschillende op ouderen gerichte zorgprofessionals door de hele keten heen (thuiszorg, maatschappelijk werk en casemanagement, huisarts, ziekenhuis, verpleeghuis) zijn hierin belangrijke instrumenten. Iedere gemeente zou bovendien moeten beschikken over een informatiepunt speciaal voor ouderen, waar zij laagdrempelig terecht kunnen voor het krijgen van passende zorg en ondersteuning.

Het thema Zorg en ondersteuning van ouderen kent drie programmalijnen:

Vragen? Neem contact met ons op!

Heb je vragen over dit thema of over de Zeeuwse Zorg Coalitie? Of heb je een opmerking die je graag met ons wilt delen? Vul dan het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@zeeuwsezorgcoalitie.nl.